SamenMerk Werk

SamenMerk is een samenwerk-concept voor zelfstandige specialisten met als doel klanten de continuïteit te bieden die grote bedrijven bieden zonder de lasten die grote bedrijven met zich mee brengen.

Dit is nog in ontwikkeling, en voorlopig alleen nog op het Nederlandse taalgebied gericht.

MJOPOKEE

Meerjaren onderhoudsplanning voor gebouwen samen met bouwkeur.nl

IT-ontzorgers

Een platform van Cloud Admin zelfstandigen.
Voor meer hierover zie it-ontzorgers.nl