Onderhoud

Status en planning informatie:

clockedmod business app server

20230613: Nieuwe apps

vohe.nl

20230420: Voorlopige test server.

MJOP

20230421: Beperkt  toegankelijke scrum omgeving