Public Service Systems

Reactie op : Notitie Reikwijdte en Detailniveau Voor het plan-MER voor de luchtruimherziening

Als we verstandig zijn denken we minder nationaal en meer vanuit de grote metropool binnen het netwerk van metropolen in de wereld.

De luchtvaart zal meer een “long-haul” verkeersmodaliteit worden. Met als laag daaronder meer geïntegreerd met andere vervoersmodaliteiten.

Binnen de metropool-regio-ringstad kan de luchtvaart het best als één oplossing voor internationaal en intercontinentaal verkeer worden gezien.

Nu nog nationaal maar wat is een natie nog in 2100?

Zie mijn rapport hier

COVID-19 Kan uitlopen op een economische ramp of de kans blijken te zijn om het nu beter te doen.

Om na de COVID-19 crisis de afslag naar een eerlijkere wereld te maken hebben we een ontwerp voor een eerlijkere knooppunt een netwerk economie gemaakt gebaseerd op herintroductie van de Gulden (als knooppunt waarde) naast de Euro (als netwerk waarde). Mijn open brief aan Nederland hierover vindt u hier.

2015 Eerlijke beloning naar werk

Gebaseerd op het minimumloon hebben we een salarisschaal systeem gebaseerd op het Nederlandse minimumloon opgezet. U vindt het hier.

Dit wordt nog uitgewerkt tot een wereld-eerlijke-loon-standaard.

World pension plan

If we are fair to Africa, we can make the world for the generations to come a better place. More ...

FeeWorldPeople

Freedom is not free. We have to work on it. More ...

Het NL sprekende deel van de EU

Tot voor kort onopgemerkt groeit er in een straal van ongeveer 150 km een megapool rond Eindhoven.

Met dit plan willen we het bewustzijn hierover stimuleren en de politiek en bestuur wakker houden over de beperktheid van hun huidige realiteit. We kunnen als volk niet stil blijven zitten omwille van de baantjes van nu. We moeten verder. Landen; provincies; de EU, kunnen en mogen onze ontwikkeling niet in de weg staan.