Modular
business systems

Systems and Apps for efficient business control

WebApp's

We maken WebApps voor onze eigen diensten. Klanten applicaties bouwen we alleen in samenwerkingsverbanden. Meer hierover vindt u onder IT-Services.

We hebben een (open) standaard ontwikkeld voor de opslag en uitwisseling van data.