Modular
business systems

Systems and Apps for efficient business control

WebApp's

We maken WebApps voor onze eigen diensten. Klanten applicaties bouwen we alleen in samenwerkingsverbanden. Meer hierover vindt hier.

We hebben een (open) standaard ontwikkeld voor de opslag en uitwisseling van data.